Priser

Rejser er inkluderet i prisen! Der er ikke ekstraudgifter.

I 19-20 er priserne ens for alle linjer; nemlig 2475 kr/uge i 42 uger. Se nedenfor mht. støtte til opholdet.

Priserne dækker alle udgifter i forbindelse med rejser på alle linjer. Når eleven optages på efterskolen, skal der betales et administrationsgebyr på 2.000 kr. Dette betales ikke tilbage ved framelding.

Den 15. maj, forud for skoleårets begyndelse, betales en á conto rate på 2.500 kr. De resterende skolepenge betales i 10 lige store rater månedsvis forud, første gang pr. 1. august.

Du kan få støtte til opholdet

Statstilskuddet er indtægtsbestemt. Vi sørger for at søge om støtte til dit efterskoleophold. Statsstøtten afhænger af husstandens indkomst 2 år før det pågældende skoleåres start. (For 18-19 er det 2016).

Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Du kan beregne din egenbetaling her. Du kan i øvrigt se støttesatserne der.

Husk at udfylde skoleår og antal søskende. Systemet kan ikke skelne mellem vores forskellige priser/antal uger, så hvis I er i tvivl, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os telefonisk (65 31 29 20).

Man kan i særlige tilfælde søge tilskud hos Egmontfonden. Midlerne her er begrænsede, så kun få familier får glæde af det.