Forældreinfo 17-18

Velkommen til “Forældreinfo” 2017-18.

Vores primære informationskilde i løbet af skoleåret er vores Skoleintra-portal. Om brug og tilgang udsendes information i løbet af foråret 2017.

Kalenderen  for skoleåret 17-18 kan hentes her.

Skoleåret starter d. 13. august kl. 15.

Skoleintra

Log på skoleintra her.

Her vil I kunne se forskellige praktiske oplysninger.

Efter skolestart vil informationer i hovedsagen ligge på vores Forældreintra.

Du kan få støtte til opholdet

Statsstøtten til skoleåret 17-18 beregnes af ovennævnte beløb på basis af husstandsindkomst i 2015.

Statstilskuddet er indtægtsbestemt. Vi sørger for at søge om støtte til dit efterskoleophold. Statsstøtten afhænger af forældrenes indkomst. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Du kan beregne din egenbetaling på www.efterskole.dk

Find vores skole på listen og husk at udfylde skoleår og antal søskende. Systemet kan ikke skelne mellem vores forskellige priser. Vær derfor opmærksom på den større betaling på Worldwidelinjen. Hvis I er i tvivl, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os telefonisk.

Man kan desuden søge støtte hos Egmontfonden. Midlerne her fra er tiltænkt familier med særlig lav indkomst. Ansøgningsskema kan hentes her.

Klik her for mere info.