Folkeskolens afgangsprøver

Det er muligt at gå op i alle de fag, folkeskolen tilbyder

Desuden har vi fransk på både FP9 og FP10-niveau. Normalt anbefaler vi vores elever at gå op til prøverne. Det betyder i praksis, at stort set alle vores elever gør det.

Vores prøvetermin ligger i maj/juni, og medmindre lovgivningen på området ændres, er det hos os ikke muligt at gå op i december og januar. I februar har vi et forældremøde, hvor der snakkes om de forestående prøver. Læreren kan her vejlede 10. klasseeleverne om, hvilke prøver og på hvilket niveau eleven skal gå op. For 9. klasse ligger valgmuligheden alene i forhold til tysk og fransk. 9. klasserne skal have alle de såkaldte udtrækningsfag (engelsk, biologi, kristendom, samfundsfag, geografi, fysik og historie), hvoraf to fag udtrækkes til prøven. Dansk og matematik-prøverne er obligatoriske. Da tysk og fransk er valgfag, er det frivilligt, om eleven ønsker at gå op i faget. Se EVN på UVMs karakterbase her.  Se hvor vores elever lander efter opholdet på EVN her.